نمایشگاه پژوهش وفناوری سامانه مترجمين باهمكاری بهزيستی خراسان رضوی و كانون ناشنوايان خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مشهد

مراسم ۱۲ آذر روز جهانی معلولین با حضور سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مدیرکل محترم آموزش و پرورش نماینده مجلس محترم مردم مشهد

چهارم آذرماه ، سالروز درگذشت بنيانگذار آموزش زبان اشاره به ناشنوايان در ايران ، استاد جبار باغچه بان روحشان شاد و يادشان گرامی

نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره کانون ناشنوايان خراسان با رئیس کار گروه توسعه ورزش همگانی خانم امانی

هنرمندناشنوا جناب آقاي قديريان هنرنمايي شمادرخلق اثرهنري تابلوي كاشي كاري شده اهداءبه كانون ناشنوايان اثري ماندگاردرجامعه ناشنوايان خواهدبود