📚📚(اطلاعيه)📚📚 فرزندان عزيز ناشنوايان وكم شنوايان ، تدريس خصوصی دروس ریاضی ، علوم و فارسی 📖 از پايه های اول تاپنجم در كانون ناشنوايان واقع در توحيد ١٧ مراجعه نمائيد. مسئول ثبت نام: خانم زهراعلي نژاد

⭕️ کلاس آموزش زبان اشاره برای کارکنان شهرداری مشهد جهت تعامل بهتر و تکریم ناشنوایان برگزار می گردد.

ادامه خواندن ⭕️ کلاس آموزش زبان اشاره برای کارکنان شهرداری مشهد جهت تعامل بهتر و تکریم ناشنوایان برگزار می گردد.

۲۴ خرداد برگزاری کلاس آموزش زبان و فرهنگ ناشنوایان دانشجوی دکتراباحضور اقای اردوان گیتی به میزبانی خراسان رضوی درمدرسه سوم شعبان شماره 1

💍اطلاعيه ناشنوا عزيز 💍 كارگاه آموزش قبل از ازدواج ويژه دختران و پسران در ٦ جلسه كارگاهی زمان : شنبه ها و دوشنبه ها ساعت ٢ تا ۵ عصر مكان : توحيد١٧ كانون ناشنوايان خراسان رضوی

اطلاعيه خواهران عزيز ناشنوا. برگزاري كلاسهاي گفتاردرماني 🗣( نوجوانان وجوانان ). زمان :روزهاي يك شنبه ساعت ٢تا ٤ عصر. واقع توحيد ١٧ كانون ناشنوايان خراسان رضوي.