برگزاری دوره های آموزشي تخصصی زبان اشاره توسط خانم منيری ، باهمكاری شهرداری مشهد (مرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری ، کد کلاس (۳۰۱) ‌‌‌‌‌‌

📣((اطلاعيه))📣. برگزاري دوره های آموزشي کمک های اولیه و احیاء (بصورت رايگان) ثبت نام روزهاي سه شنبه وچهارشنبه در کانون ناشنوایان خراسان رضوی واقع در توحید ۱۷

📚📚(اطلاعيه)📚📚 فرزندان عزيز ناشنوايان وكم شنوايان ، تدريس خصوصی دروس ریاضی ، علوم و فارسی 📖 از پايه های اول تاپنجم در كانون ناشنوايان واقع در توحيد ١٧ مراجعه نمائيد. مسئول ثبت نام: خانم زهراعلي نژاد

⭕️ کلاس آموزش زبان اشاره برای کارکنان شهرداری مشهد جهت تعامل بهتر و تکریم ناشنوایان برگزار می گردد.

ادامه خواندن ⭕️ کلاس آموزش زبان اشاره برای کارکنان شهرداری مشهد جهت تعامل بهتر و تکریم ناشنوایان برگزار می گردد.

۲۴ خرداد برگزاری کلاس آموزش زبان و فرهنگ ناشنوایان دانشجوی دکتراباحضور اقای اردوان گیتی به میزبانی خراسان رضوی درمدرسه سوم شعبان شماره 1