عنوان احترام والدين بافرزندان و فرزندان با والدين‎‎ ‎توسط سركار خانم دكتر حائري ‏ (كانون ناشنوايان خراسان رضوي).

کار آفرینی ، ارائه ایده های جدید و تعریف خلاقیت برای ناشنوایان در کلاس آموزشی مركز توانيابان غرب مشهد باهمكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

نشست مادرانه درقالب آموزش مهارتهای زندگي ويژه خانواده ها ( استان قدس رضوی ) با همکاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

پنجمین کارگاه خانواده با عنوان (ایجاد انگیزه ،نشاط و تربیت سالم در خانواده ) با حضور پر افتخار استاد خانم دکتر حائری در کانون ناشنوایان خراسان رضوی