💍اطلاعيه ناشنوا عزيز 💍 كارگاه آموزش قبل از ازدواج ويژه دختران و پسران در ٦ جلسه كارگاهی زمان : شنبه ها و دوشنبه ها ساعت ٢ تا ۵ عصر مكان : توحيد١٧ كانون ناشنوايان خراسان رضوی

اطلاعيه خواهران عزيز ناشنوا. برگزاري كلاسهاي گفتاردرماني 🗣( نوجوانان وجوانان ). زمان :روزهاي يك شنبه ساعت ٢تا ٤ عصر. واقع توحيد ١٧ كانون ناشنوايان خراسان رضوي.

برگزاری اولين كارگاه زبان شناسی و آموزش مديريت به جوانان توسط كميته جوانان شبكه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوايان ايران با همكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

🌿👈 اطلاعيه 👉🌿 خواهران و برادران محترم ناشنوا و نيمه شنوايان عزيز برگزاری اولين كارگاه زبان شناسی و آموزش مديريت به جوانان توسط كميته جوانان شبكه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوايان ايران با همكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی روز چهارشنبه ١١بهمن ماه ساعت ۵:٣٠ عصر توحيد ١٧ كانون ناشنوايان خراسان رضوی

برگزاری كارگاه آموزشی نماز (ويژه معلولين ناشنوا) زمان : پنجشنبه ۵ بهمن ماه ساعت ۱٩ بعدازظهر مكان : توحيد ١١ مسجد اميرالمومنين(ع) 👈امورفرهنگی مديريت بهزيستی مشهد باهمكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

ادامه خواندن برگزاری كارگاه آموزشی نماز (ويژه معلولين ناشنوا) زمان : پنجشنبه ۵ بهمن ماه ساعت ۱٩ بعدازظهر مكان : توحيد ١١ مسجد اميرالمومنين(ع) 👈امورفرهنگی مديريت بهزيستی مشهد باهمكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی