(بال هایت سوخته بود،اما تا اوج آسمان ها پرکشیدی.) به مناسبت حادثه جانسوز.(پلاسکو در تهران)و فداکاری آتش نشان های شجاع که در این راه جان خود را فدا کردند. برنامه ی کوچک و مختصری در کانون ناشنوایان خراسان رضوی برگزار شد. تسلیت به جامعه ناشنوایان

 

بازدید اعضائ هیات مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی از خانواده های شهید عباسعلی رمضانی و جانباز شهید علی جمعه اسدابادی