افتتاح اولين بخش ناشنوايان باحضور وزير ارشاد و استاندار در كتابخانه مركزي امام خميني خراسان رضوي(همراه با باركد و ترجمه كتاب ها؛از طريق مترجم زبان اشاره)باهمکاری شبکه ملی ناشنوایان ایران

افتتاح خط توليدی كارخانه توانكاران و مهتاتوس برای مددجويان ناشنوا،باهمكاري وزيرمحترم كار ورفاه اجتماعي‌،وزيرصنعت،بهزيستی کشوروسامانه اعزام مترجمين کانون ناشنوایان خراسان( اقای شهروان)

اطلاعيه ناشنوايان عزيز. دستگاه كارتخوان بنام كانون ناشنوايان خراسان درمحل كانون واقع در توحيد١٧ افتتاح شد.

نخستین همایش ملی شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران به میزبانی مشهد مقدس مورخه ۱۴ تیرماه سال ۹۶ در مجتمع فرهنگی قلم سالن فردوسی

پروانه رسمی فعاليت شبکه ملی هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان کشور در همایش ۱۴ تیرماه سال ۹۶ به میزبانی مشهدمقدس توسط جناب آقای دکترمشکینی مشاور محترم وزیری کشور و رئیس سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور صادر شد

ادای احترام ناشنوایان ایران به یاد مرحوم حاج رضا نیری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور در همایش ملی شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران