وداع زائران ناشنوا كربلا معلی در حرم مطهر امام رضا(ع) مسئول كاروان : آقای رضا زاده مترجم : آقای تاتاری

حضور مترجم زبان اشاره كانون ناشنوايان خراسان رضوی،آقای تاتاری. در مراسم افطاری هیئت مذهبی حضرت ابوالفضل(خراسان جنوبی)