معرفی مددجویان بهزیستی کانون ناشنوایان خراسان رضوی جهت اشتغال مشاغل خانگی همراه با مترجم زبان اشاره در سالن اجتماعات اداره بهزیستی مشهد

جلسه ای برای ناشنوایان(جهت اشتغال به کار).توسط خیرین کارخانه مهتاتوس.(بامعرفی کانون ناشنوایان خراسان رضوی)