اعزام نماينده كانون ناشنوايان خراسان اقای رسول طالبی همراه مترجم زبان اشاره(خانم ليلا منيري)به کانون ناشنوایان شهرستان قوچان درخصوص مشكلات ناشنوايان
باحضور رياست بهزيستي،نماينده فرمانداري و رئيس سازمان تبليغات اسلامي قوچان

ارائه گزارش عملكرد و تراز مالي ساليانه(سال ١٣٩٧) با حضور رياست واعضاي محترم هیت امنا،هيت مديره و بازرسين كانون ناشنوايان خراسان رضوي در سالن جلسات اردوگاه امام رضا(ع)

جلسه در راستای طرح پایش خانواده های چندمعلولیتی و ارجاء جهت انجام مشاوره هاي ژنتيـك در سالن اجتماعات اداره بهزیستی مشهد

مشخصات اعضای هیت مدیره وبازرس

آراء نهایی کاندیدای هيت مديره:

١-خانم معصومه ترابي مقدم(١٧)
٢-آقاي رسول طالبي(١٥)
٣-خانم زهرا ميري(١٣)
٤-خانم فاطمه پورعلي(١٣)
٥-خانم زهرا علي نژاد(١٢)
٦-خانم الهه باستاني(١١)
٧-خانم افسانه حميدي(۷)-(۱۳)
۸-خانم منصوره هدايت(۷)-(۳)
۹-خانم ريحانه عبدالله زاده(۷)-(۰)
۱۰-خانم محترم بهبودی(۴)
۱۱-اقای مهدی دهقان (۳)

آراء نهایی بازرسين:

١-آقاي باقر فضلي(١١)
۲-آقاي سيدرضا طباطبائي(٦)
۳-آقاي حامد قرباني(٣)