لوح تقدير اولين اجلاس اصول وفنون مديريت بين الملل درمركز همايش بين المللی صداوسيما تهران مورخه ٢٢ تيرماه سال ٩٦

در روز پایانی همایش(۱۶تیرماه)تشرف روساءاستانهاوشهرستانها به مزار رئیس سابق کانون ناشنوایان خراسان رضوی (مرحوم سعیدی)بازدید از موزه آستان قدس رضوی وصرف ناهاردر مهمانسرا حضرت رضا

کارشناس سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور جناب آقای ملک زاده در بین روساء کانونها و موسسات (اردوگاه شهید کاوه)

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و بررسی تشکیل کمیته های تخصصی شبکه مورخه ۱۵ تیرماه به میزبانی مشهد مقدس در سالن اجلاس شهید کاوه