🔶خداوند گرچه از بعضی ها نعمت شنیدن ، دیدن ، حرف زدن و . . . را می گیرد ولی در عوض قدرتها و توانمندی های فراوان و گسترده ای را می دهد که براستی می شود گفت این پاک زیستان ، توانمندان راستین روزگاران هستند. 🔸هفته جهاني ناشنوايان گرامي باد.

جناب آقای رسول طالبی

عضو محترم هیت مدیره کانون ناشنوايان خراسان رضوی

ضمن تبریک صميمانه انتخاب حضرتعالي عضو اصلي هيئت مديره شبكه ملي سازمانهاي مردم نهاد ناشنوايان ايران تبريك عرض نموده و از خداوند متعال سلامتي و توفيق روز افزون جنابعالي را خواستاریم.

هیت امناءوهیت مدیره کانون ناشنوایان خراسان


🔸 عضو محترم هيت امناي كانون ناشنوايان خراسان رضوي،جناب آقاي حسين طلوع انتصاب حضرتعالي را بعنوان نايب رئيس هيات ورزشي ناشنوایان و مشاوركميته هاي هيات استان رابه شماوجامعه ناشنوايان تبريك عرض مينمائيم. هيت امنا و هيت مديره وبازرس كانون ناشنوايان خراسان رضوي

سر کار خانم ترابی ریاست کانون مشهد مقام اول تیم فونسال کانون مشهد را به شما واعضای هیئت مدیره تبریک گفته وبرای شما آرزوی موفقیت را از خدای بزرگ خواستاریم
روابط عمومی کانون ناشنوایان سبزوار