نشست صمیمی و دیدار رياست محترم بهزیستی مشهد با رئيس هيئت مديره و مديرعامل كانون ناشنوايان استان وتجليل به مناسبت هفته جهاني ناشنوايان.

مصاحبه وگفت و گو با رئيس هيئت مديره و مديرعامل واعضای كانون ناشنوايان خراسان رضوي درباره مشكلات جامعه ناشنوايان

نشست صمیمی معاون محترم وزیررفاه وریاست سازمان بهزیستی کشور با موسسات ،خیریه ها ،انجمن ها وتشکل های غیردولتی خراسان رضوی

ديدار ونشست صميمي جمعي از ناشنوايان با رياست محترم بهزيستي مشهد،و گفت وگو پيرامون مشكلات و ظرفيت هاي افراد داراي معلوليت شنوايي

✔️فضيلت پاسخگويي طرح هاي مناسب سازي،به مناسبت روزجهاني معلولين باحضورجامعه معلولين،مسئولين محترم بهزيستي،مديران شهري و اعضاي شوراي شهر مشهد

نشست صميمانه جمعي از تشكل های مردم نهادونمايندگان احزاب سیاسی استان با جناب آقاي رشيديان استاندار محترم در آخرين شب كاري ايشان در سمت باحضور جناب آقاي مهندس ميرزايي سرپرست محترم استانداری.

تقديروتشكر،نسشت صمیمی ودیدار با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر شیران خراسانی،معاونت محترم بهزیستی خراسان وریاست محترم بهزیستی مشهد باعنوان مشکلات حقوق شهروندی ناشنوایان.

نشست ‌و جلسه صمیمانه اعضای کانون ناشنوايان بجنورد با مدیرکل اجتماعی استانداری مناسب سازی و طرح سامانه اعزام مترجمين و کلاسهای آموزش زبان اشاره