📣خواهران وبرادران عزیزناشنوا 📣

🔎جذب نيرو و اشتغال دركارخانه

🚶🏼‍♂️🚶‍♀️رده سني ۱۸ تا ۳۵سال(خانم وآقا)
✍🏻جهت دريافت معرفي نامه به کانون ناشنوایان خراسان رضوی واقع در توحید ۱۷ مراجعه نمائيد

🚨اطلاعیه🚨

خواهران وبرادران عزیز ناشنوا

      (ویزیت رایگان)

سرکارخانم دکترشادی حسن زاده پزشک عمومی

همه روزه شنبه تا چهارشنبه ساعت( 9تا12صبح)(17تا20 عصر)

(لطفا کارت کانون ناشنوایان راهمراه داشته باشيد)

🕹ادرس ستاری19بلوارآموزگار،نبش اموزگار ۶۸ کوچه اول طبقه همکف