دومین دوره جشنواره و اردوی فرهنگی، ورزشی و گردشگری ناشنوایان استان خراسان بزرگ( رضوی، شمالی و جنوبی )بمناسبت عید سعید فطر به میزبانی شهرستان قوچان