📣📣اطلاعیه📣📣 🏊‍♂️ اردوی آبگرم فردوس به مناسبت ایام فجر 🗓روز شنبه ۲۷ بهمن ماه (یک روز) 🍲همراه باپذیرایی(صبحانه،نهار،شام) 💰هزینه هر نفر ۷۰ هزارتومان 📝مسئول ثبت نام : خانم علی نژاد 📆مهلت تا ۲۴بهمن ماه

📣📣اطلاعیه📣📣 🏊‍♂️ اردوی آبگرم فردوس به مناسبت ایام فجر 🗓روز شنبه ۲۷ بهمن ماه (یک روز) 🍲همراه باپذیرایی(صبحانه،نهار،شام) 💰هزینه هر نفر ۷۰ هزارتومان 📝مسئول ثبت نام : خانم علی نژاد 📆مهلت تا ۲۴بهمن ماه

اعزام ناشنوايان به اردوي زيارتي ميامي،باهمكاري اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی به مناسبت هفته جهاني ناشنوايان.

👂🏻هفته جهاني ناشنوايان مبارك👂🏻 خواهران و برادران عزيز ناشنوا 🚌مهلت ثبت نام براي اردوي ميامي، روز چهارشنبه ٤مهرماه (صبح وعصر )ميباشد. محل ثبت نام،كانون ناشنوايان واقع در توحيد ١٧ مسئول ثبت نام:خانم زهرا ميری

🚌 *اطلاعيه*🚌 خواهران وبرادران ناشنوا عزیز بمناسبت عیدفطر. . براي شركت در اردو فرهنگي ورزشي. (به ميزباني ناشنوايان شيروان) با اتوبوس و مبلغ ١٥ هزارتومان سه شنبه وچهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تا ۴ عصر جهت ثبت نام به كانون ناشنوايان واقع در توحيد ١٧ مراجعه نماييد. 📝مسئول:خانم زهرا ميري