گلباران ولادت امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام ازکانون ناشنوايان خراسان رضوي تاحرم امام رضاعلیه السلام سال ٩٦ مردادماه.

مراسم دردهه ولايت رواق شیخ حرعاملی حرم مطهرباهمکاری کانون ناشنوایان خراسان رضوي و آستان قدس رضوی