مقام های اول تا سوم مسابقات استان های خراسان بزرگ در شهرستان دامغان مقام اول : دامغان مقام دوم : مشهد مقام سوم : سبزوار

برندگان مسابقه فوتسال دهه فجر 🇮🇷

مقام اول :

محمدمدبربلوري
كاظم عليزاده
سيدجوادموسوی
مهدی زريفی
علي مجدی
محمدسحرخيز

مقام دوم:

سيد محمدصفاريان
حسين فبيری
جليل رمضانی
رضاعرب زاده
ميلاد عريض قانی
علی غلاميان

مقام سوم :

سيدحسين وزيری
محمدمهدی جندقی
فريدمحسنی
مهدي قايني
علي حاجي زاده
محمدپناهي

( مربيان : حميدرضاشريفی )

برندگان مسابقه شطرنج دهه فجر مقام اول بهمن يزدانی مقام دوم ابوالفضل سعادتی مقام سوم بهروز صفارمروري

🇮🇷برندگان مسابقه فوتبال روی دستی دهه فجر🇮🇷 مقام اول اقاي محمدزريفي مقام دوم اقاي پيمان رضايي مقام سوم اقاي بهمن يزداني