مسابقات فوتبال روی میز بانوان خراسان رضوی به مناسبت هفته تربیت بدنی(مرضیه جامی) نیز به عنوان ورزشکار ناشنوا با اخلاق انتخاب شد