مراسم ۱۲ آذر روز جهانی معلولین با حضور سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مدیرکل محترم آموزش و پرورش نماینده مجلس محترم مردم مشهد

چهارم آذرماه ، سالروز درگذشت بنيانگذار آموزش زبان اشاره به ناشنوايان در ايران ، استاد جبار باغچه بان روحشان شاد و يادشان گرامی

خانواده بزرگ ناشنوا و روز جهانی ناشنوايان شرکت حماسی حضور در عرصه نماز وحدت آفرین جمعه با همكاری سازمان بهزیستی وكانون ناشنوايان خراسان رضوی

مراسم راهپیمائی خانواده بزرك ناشنواو روز جهاني ناشنوايان🇹🇯 (جهت تساوی حقوق اجتماعی برابر و حق شهروندی) جمعه ١۴مهرماه ٩۶ باهمكاری سازمان بهزیستی وكانون ناشنوايان خراسان رضوی

🇹🇯فریاد سکوت,فصیح ترین فریادهاست ازامام علي (ع)

  • اطلاعیه. فراخوان جامعه هدف

در تقارن ماه حزن آل الله و روز جهانی ناشنوایان

مراسم راهپیمائی خانواده بزرگ ناشنوا

(جهت تساوی حقوق اجتماعی برابر و حق شهروندی)

زمان : ساعت ٨ صبح جمعه ١۴ مهرماه ٩۶

مکان : حركت  توحید 17 کانون ناشنوايان بطرف  حرم مطهر (ع)

شرکت حماسی حضور در عرصه نماز وحدت افرين جمعه ( اهدای جوايز ) با همکاری

سازمان بهزیستی و کانون خراسان رضوی

ضمناً همراه داشتن كارت كانون يا كارت بهزیستی الزامی میباشد👇👇👇👇👇👇