برگزاری جشن میلاد به مناسبت تولد امام رضا (ع)  زمان ۹۵/۵/۲۴ در این جشن به تعدادی از ناشنوايان به قید قرعه هدایایی تقدیم گردد. 

بازدید اعضائ هیات مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی از خانواده های شهید عباسعلی رمضانی و جانباز شهید علی جمعه اسدابادی