همکاران ابلاغ کانون ناشنوایان خراسان رضوی

1- جناب آقای بهمن یزدانی

بعنوان امورخیریه کانون ناشنوایان خراسان رضوی

2- سرکارخانم آذر یزدانی

بعنوان دستیارامورخیریه کانون ناشنوایان خراسان رضوی

3- جناب آقای محمدرضا معارفی

بعنوان مددکارامورخیریه کانون ناشنوایان خراسان رضوی

4- سرکارخانم زهراسعادتی

بعنوان روابط عمومی امورخیریه کانون ناشنوایان خراسان رضوی

5- جناب آقای علی شکفته

بعنوان کارت عضوامورخیریه کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161102_213922

جناب آقای ظهوریان

بعنوان دبیر کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161018_222421

جناب آقای حسن شاد

بعنوان مدیر سایت کانون و مدیر کانال تلگرام و مدیر سامانه SMS کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161018_222417سرکارخانم فاطمه پورعلی

بعنوان روابط عمومی وب سایت کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161018_222423

سرکارخانم لیلا منیری

بعنوان مترجم زبان اشاره کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161018_222426

سرکار خانم نرگس عبدی بهاری

بعنوان دستیارخزانه دارکانون ناشنوایان استان خراسان رضوی

img_20161018_222429

سرکار خانم فاطمه دادی

بعنوان تایپست کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161026_182945

سرکارخانم افسانه حمیدی

بعنوان صدورکارت عضویت کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161026_232425

سرکارخانم دکترحائری

بعنوان مشاوره افتخاری امور خانواده و از دواج کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161030_215439

سرکارخانم طوسی

بعنوان کاریابی کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161030_215437

جناب آقای محمدعلی یوسف زاده

بعنوان کارپرداز کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161102_213916

سرکارخانم رضایی

بعنوان وکیل پایه دادکستری حقوق قضایی کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161102_213919

جناب آقای رسول طالبی

بعنوان آموزش فرهنگی – شورای جوانان کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161026_232419

سرکارخانم گریوانی

بعنوان مددکارناشنوا(سمعک وکاشت حلزون ) کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161108_122137

سرکارخانم خالقی

بعنوان وکیل پایه یک دادگستری حقوقی و قضاویی کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161108_221040

1- سرکارخانم اعظم جاوید

بعنوان مشاوره از دواج کانون ناشنوایان خراسان رضوی

2-سرکار خانم فاطمه محبین

بعنوان همکارمشاورخانواده کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161108_221038

1-سرکارخانم زهرا علی نژاد

بعنوان مسئول پایگاه بسیج خواهران کانون ناشنوایان خراسان رضوی

2-جناب آقای حامد قربانی زاده

بعنوان مسئول پایگاه بسیج برادران کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161108_221035

1-سرکارخانم نسرین ترابی مقدم

بعنوان امور اداری کارت عضویت کانون ناشنوایان خراسان رضوی

2-سرکار خانم بهنازبهبودی

بعنوان کارت عضویت کانون ناشنوایان خراسان رضوی

img_20161114_070743

جناب آقای هادی شفیع پور بموئی

بعنوان مسئول دفتر کانون ناشنوایان خراسان رضوی

 سرکارخانمها انسیه اربعین ، زهره علی نژاد ،فاطمه اکبری زاده وفاطمه رحمانی

بعنوان مسئول انتظامات خواهران کانون ناشنوایان خراسان رضوی

نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره و بنيانگذار کانون و پیشکسوتان با جناب آقای دکتر فیروزی معاونت توانبخشی بهزیستی استان