کانون ناشنوايان خراسان رضوی: سرکار خانم منیری کسب مقام اول رابط و مترجمين كانون ناشنوايان خراسان رضوی در جشنواره کشوری هیئت مذهبی یاصاحب الزمان استان قم را تبریک میگوییم.

کانال فعالیت کانون ناشنوایان خراسان رضوی: سركارخانم اكبري کسب مقام سوم را در گروه سرودهياهودرسكوت كانون ناشنوايان خراسان رضوي در جشنواره کشوری هیئت مذهبی یاصاحب الزمان استان قم،را تبریک میگوییم

بمناسبت هفته معلم و نهمين سالگرد مرحوم اقای مهندس محمدسعیدی روز جمعه 15 اردیبهشت بهشت ثامن الائمه(حرم)

دیدار اعضاءهیات امناء و هيت مدیره كانون ناشنوايان خراسان رضوي با رئيس هيت امناء ومديريت اموزش وپرورش اسثتنايي سرکار خانم توکلی محترم به مناسبت هفته معلم