تقدیر از بنیانگذار نهال کانون ناشنوایان در 1365 به همت جناب آقای تقی زاده پدر معنوی جامعه هدف بارقه امید برای دنیای سکوت

سپاس بیکران و بوسه بر دستان خدمتگزاران جامعه هدف که در دنیای سکوت ولی پر از هیاهو در ساماندهی قانونی شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند 💜 دست مریزاد 💜 اجرتون با امام رضا (ع)

نشست مادرانه درقالب آموزش مهارتهای زندگي ويژه خانواده ها ( استان قدس رضوی ) با همکاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

لوح تقدير اولين اجلاس اصول وفنون مديريت بين الملل درمركز همايش بين المللی صداوسيما تهران مورخه ٢٢ تيرماه سال ٩٦

اولين اجلاس اصول وفنون مديريت بين الملل درمركز همايش بين المللي صداوسيماتهران مورخه ٢٢ تيرماه سال ٩٦ با حضور رياست آکادمی مطرح مديريتی آلمان دكتر روت بلر

در روز پایانی همایش(۱۶تیرماه)تشرف روساءاستانهاوشهرستانها به مزار رئیس سابق کانون ناشنوایان خراسان رضوی (مرحوم سعیدی)بازدید از موزه آستان قدس رضوی وصرف ناهاردر مهمانسرا حضرت رضا

جلسه هماهنگی جهت سین برگزاری همایش ودیدار باجناب آقای رمضانی رئیس شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران وتقدیرو تشکراز جناب آقای فیروزی معاونت بهزیستی خراسان رضوی