⚫⚫⚫سرکار خانم فاطمه پورعلی عضو هيت مديره و خزانه دار محترم کانون ناشنوايان استان خراسان رضوی درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم. از خداوند منان خواستارم كه به شما صبر عطا نمايد.هيت مديره كانون وهيت امناء كانون ناشنوايان خراسان رضوی

دیدار و تقدیراز عملکرد یکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشی محترم بهزیستی استان و كانون ناشنوايان خراسان رضوی

دیدار صمیمی توسط معاونت توانبخشي محترم بهزیستی استان و رئیس کانون ناشنوایان و مسئول سامانه اعزام مترجمين از عملکرد یکساله مترجمين

دیدارو تقدیرازعملکردیکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشي محترم بهزیستی استان وكانون ناشنوايان خراسان رضوي

سپاس بیکران و بوسه بر دستان خدمتگزاران جامعه هدف که در دنیای سکوت ولی پر از هیاهو در ساماندهی قانونی شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند 💜 دست مریزاد 💜 اجرتون با امام رضا (ع) 🌺

با حضور نماینده محترم تشکل های حمایت از معلولین ، و دیدار صمیمی با معاون محترم سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری

مدير عامل محترم سپاس بیکران و بوسه بر دستانی که در دنیای سکوت ولی پر از هیاهودر ساماندهی قانونی شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند دست مریزاد اجرتون با امام رضا (ع)

سپاس بیکران و بوسه بر دستان خدمتگزاران جامعه هدف که در دنیای سکوت ولی پر از هیاهو در ساماندهی قانونی شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند 💜 دست مریزاد 💜 اجرتون با امام رضا (ع)🌺