🚌 *اطلاعيه*🚌 خواهران وبرادران ناشنوا عزیز بمناسبت عیدفطر. . براي شركت در اردو فرهنگي ورزشي. (به ميزباني ناشنوايان شيروان) با اتوبوس و مبلغ ١٥ هزارتومان سه شنبه وچهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تا ۴ عصر جهت ثبت نام به كانون ناشنوايان واقع در توحيد ١٧ مراجعه نماييد. 📝مسئول:خانم زهرا ميري

برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان به یاد خیرین بزرگوار از کشور کویت (مرحومه حاجیه خانم آمنه حسن مرحومه حاج علی عبدالله ) کانون ناشنوایان خراسان رضوی

برگزاری اولین آموزش ها در راستای طرح سامانه اعزام مترجمین به اعضای کانون ناشنوایان مازندران با حضور رئیس هیت مدیره ،مدیر عامل و مسئول مترجمین کانون ناشنوایان خراسان رضوی

دیدار همکاران و مترجم گرامی با کربلایی سرکار خانم پورعلی (عضو هیت مدیره و خزانه دار کانون ناشنوایان خراسان رضوی

جلسه هماهنگی با سمن ها فرهنگسرا در ماه مبارک رمضان ، در خصوص برگزاری مسابقه خانوادگی با حضور ناشنوایان در شب های مهربان (با همکاری شهرداری مشهد و فرهنسگرا خادم الشعریه )

مراسم دهمین سالگرد مهندس محمد سعیدی رئیس سابق کانون ناشنوایان خراسان رضوی در حرم مطهر با حضور ناشنوایان عزیز (روحش شاد ،یادش گرامی)