رياست واعضاي محترم هيت مديره كانون ناشنوايان سبزوار از تلاش و كوشش شما وهمكاران پرتلاش درخصوص برگزاري مسابقات ليگ دوستانه واليبال و اهميت دادن به ورزش و سلامتي تشكر و قدرداني مينمائيم. از درگاه خداوند متعال پيشرفت روزافزون شماعزيزان را خواستاريم. (ومن الله التوفيق) اعضاي هيت امنا،هيت مديره كانون ناشنوايان خراسان رضوي)

🏆تبریک ویژه (كسب مقام اول)،مجاورين امام رضا(ع)بازيكنان تيم والیبال ناشنوايان خراسان رضوي هیت امناوهیت مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی.

🏆🤽🏻‍♀️مسابقات والیبال خواهران ليگ دوستانه به میزبانی شهرستان سبزوار 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم نیشابور 🥉مقام سوم سبزوار 🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران

🥇مقام اول خراسان رضوی
🥈مقام دوم نیشابور
🥉مقام سوم سبزوار
🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران
🥇مقام اول خراسان رضوی
🥈مقام دوم سبزوار
🥉مقام سوم نیشابور

🏆🤽🏻‍♀️مسابقات والیبال خواهران ليگ دوستانه به میزبانی شهرستان سبزوار 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم نیشابور 🥉مقام سوم سبزوار 🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم سبزوار 🥉مقام سوم نیشابور ‏