📣📣((اطلاعيه))📣📣 مددجويانی كه پرونده بهزيستی آنها دركانون می باشد و شرايط دريافت مستمری را دارند ، هرچه سريعتر جهت “ افتتاح حساب در بانك رفاه” اقدام و با شماره حساب و دفترچه بیمه و آخرین مدرک تحصیلی و قولنامه یا سندمنزل مسکونی و مدارک اشتغال و شناسنامه اعضای خانواده مراجعه و نسبت به ثبت پشت نوبت به واحد مددکاری كانون ناشنوايان در توحيد ١٧ مراجعه نمائيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *