دیدار دستيار ريس جمهور در امورحقوق شهروندی با مدیر عامل و اعضای هيت مديره شبکه سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران ۲۴مهرماه

کار آفرینی ، ارائه ایده های جدید و تعریف خلاقیت برای ناشنوایان در کلاس آموزشی مركز توانيابان غرب مشهد باهمكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

بازديد مديركل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مديركل محترم اداره آموزش و پرورش استثنايی از كانون ناشنوايان خراسان رضوی

خانواده بزرگ ناشنوا و روز جهانی ناشنوايان شرکت حماسی حضور در عرصه نماز وحدت آفرین جمعه با همكاری سازمان بهزیستی وكانون ناشنوايان خراسان رضوی