موفقیت کانون ناشنوایان استان خراسان رضوی در زمینه اجرای طرح سامانه اعزام مترجم . امیدوارم تمامی کانونهای ناشنوایان به این مهم دست یابند.

 

🌹🌹داوران توانمند/مربيان مجرّب/همكاران گرانقدر از تشریک مساعی و همراهی شما عزيزان در مسابقات ايام دهه فجر ويژه ناشنوايان،درشهرپايتخت معنوي ايران(مشهد مقدس).صمیمانه تشكر وقدردانی می نمائيم. امید به اینکه با مساعدت و همکاری بزرگواراني همچون شما در ارتقای ورزش دنياي ناشنوايان و تعمیم ورزش و نیز فرهنگ سازی الگو های ورزشی کوشا باشیم. هيت مديره كانون ناشنوايان خراسان رضوي.

برندگان مسابقه فوتسال دهه فجر 🇮🇷

مقام اول :

محمدمدبربلوري
كاظم عليزاده
سيدجوادموسوی
مهدی زريفی
علي مجدی
محمدسحرخيز

مقام دوم:

سيد محمدصفاريان
حسين فبيری
جليل رمضانی
رضاعرب زاده
ميلاد عريض قانی
علی غلاميان

مقام سوم :

سيدحسين وزيری
محمدمهدی جندقی
فريدمحسنی
مهدي قايني
علي حاجي زاده
محمدپناهي

( مربيان : حميدرضاشريفی )

برندگان مسابقه واليبال دهه فجر🇮🇷

  1. مقام اول :

مينا بهرامی
مرضيه البرز
بتول موسوی
فرزانه شفيعي
زهرا ميری
فهيمه فرمانبر
مريم مقيمی

مقام دوم :

تكتم كلاته عربی
الهام اسماعيل زاده
حانيه جعفری
سكينه گرمابی
مرجان وثوق
معصومه اكبری
افسانه عيسي زاده
زهرا احمدآبادی

مقام سوم:

فاطمه عيدی
فاطمه رحيمی
اشرف جوانمرد
مريم شيخيان
مهديه ملكي
فاطمه محمدي نژاد
اعظم گرمابی

( مربيان : اكرم حصاری ، اعظم اميری)

 

برندگان مسابقه شطرنج دهه فجر مقام اول بهمن يزدانی مقام دوم ابوالفضل سعادتی مقام سوم بهروز صفارمروري