معاونت محترم بهزیستی کشور و ریاست محترم استان بهزیستی خراسان رضوی بازدید در موضوع مشکلات ناشنوایان کانون ناشنوایان خراسان رضوی

دومین دوره جشنواره و اردوی فرهنگی، ورزشی و گردشگری ناشنوایان استان خراسان بزرگ( رضوی، شمالی و جنوبی )بمناسبت عید سعید فطر به میزبانی شهرستان قوچان

 دومین مرحله انتخابات کانون ناشنوایان خراسان رضوی  در مورخه 95/6/2

 1. سرکار خانم معصومه ترابی مقدم :رئیس هیئت مدیره
 2. آقای حسن جاوید مداح سوم :نائب رئیس هیئت مدیره
 3. آقای محمد رضا شیخ زاده :عضو هیئت مدیره ومدیرعامل
 4. سرکار خانم فاطمه پورعلی :عضوهیئت مدیره و خزانه دار
 5. سرکار خانم زهرا علی نژاد :عضو هیئت مدیره و منشی
 6. سرکار خانم زهرا میری :عضو هیئت مدیره 
 7. آقای باقر فضلی :عضو هیئت مدیره وروابط عمومی 
 8. آقای محمد ولی سیف کاشانی :عضو علی البدل
 9. آقای مهدی دهقان :عضو علی البدل
 10. آقای حامد قربانی:بازرس اصلی 
 11. سرکار خانم افسانه حمیدی :بازرس علی البدل