حضور مسولین کانون ناشنوایان خراسان رضوی 

درجلسه تودیع و معارفه رئیس پایگاه بسیج بهزیستی مشهد و افتتاح پایگاه بسیج مشهد مقدس با حضور مسئولین محترم بسیج 1395/7/1

ناشنوايان عزیزتوجه توجه توجه خواهران و برادران جهت ثبت نام عضویت در پايگاه بسيج کانون ناشنوايان خراسان رضوي در محل توحيد ١٧ مراجعه نمایند.شرایط عضویت بسيج۱ – دو عدد عكس ۲ – شناسنامه ۳ – کارت ملی