کانونهای سراسر کشور در تهران

همایش سه روز روسای کانونهای سراسر کشور بهمراه کارشناسان مربوطه اردبیهشت 94 در تهران

( تفاهم و هماهنگی کانونها )

هدف : بررسی ساختار اساسنامه کانون ایران

20150512_155120-kdcollage

20150512_155120-kdcollage20150512_155014-kdcollage