نشست خبری ( مطبوعاتی ) 3 ساعته در هفته جهانی ناشنوایان 94 با روزنامه اتفاقیه ، مسئولین بخشهای مختلف کانون و ارائه نقطه نظرات و بیان مشکلات